Posted by: RTAHP | March 23, 2013

Pagsusulat: Isang Paglalakbay

Matagal nang panahon na ninais ko ang pagsusulat. Sa tuwing aking binabalikan ang mga pangyayari sa aking buhay, napagtanto ko ang kapal ng aklat ng mga kwento ng aking buhay. Bata pa lang ako, ibig ko nang makagawa ng isang akdang makakapagbigay ng inspirasyon sa mga mambabasa. Subalit hindi ko ito nagawa sa mga nagdaang panahon. Panahon na kung saan naiukol sa mga bagay taliwas sa hangarin kong magsulat.

Ayon sa wikifilipino, ang pagsusulat ay isang paglalarawan ng wika sa tekstuwal na tagapamagitan sa pamamagitan ng paggamit ng isang pangkat ng mga tanda o sagisag. Kung babasahin makaisa, parang ang hirap unawain ng depinisyong ito. Sa isang tulad kong may hangaring makapagsulat, ang pagsusulat ay isa kong payak na pamamaraan upang aking maipabatid sa mambabasa ang aking kaisipan, saloobin, at kuru-kuro ng aking mga karanasan at sa mga pangyayari sa aking kapaligiran gamit ang tekstong nasusulat ng lapis [o anumang panulat] at papel. Sa makabagong panahon ng teknolohiya, sa pamamagitan ng kompyuter, ang pagsusulat ay maaari nang maisagawa sa pamamagitan ng pagba-blog. Isang pribilehiyo sa henerasyong ito kung saan ang bawat panig ng mundong nahihiwalay ng tubig ay napagdudugtong ng internet at malayo ang nararating ng mga panulat.

[Photo from Google Images]

[Photo from Google Images]

Maraming kadahilanan kung bakit ang isang tao ay nagsusulat. Maliban sa pagpapahayag ng mga kaisipan at saloobin, ang pagsusulat ay isang makapangyarihang pamamaraan upang magbigay kaalaman, magsangguni, sumang-ayon, o sumalungat sa mga bagay-bagay o paksang tinatalakay. Hindi kahalintulad ng pagsasalita, ang damdamin ng pagsusulat ay maaring maipahayag ng tuwiran o hindi tuwiran [o natatago], maliban na lamang kung ang pananalita ay nasa ilalim ng pag-arte, ayon sa ating naririnig at nakikita sa nagsasalita. Sa pagsusulat, maaring magbago ang mensahe ng naisulat ayon sa damdamin at tonong iniaangkop ng bumabasa. Kaya masasabing ang pagsusulat ay nararapat lamang na maging maingat. Maliban sa hangaring maabot ang intensiyon nito para sa mga mambabasa at sa sumulat, ang panulat ay may kalakip na kapangyarihan – ang makapagpago sa taong nagbabasa.

Hindi pala madali ang pagsusulat. Marahil isa ito sa mga kadahilanan kung bakit hindi ko magawa-gawa sa mga nagdaang panahon ang pangarap kong magsulat. Ngunit napagtanto ko na ang munting pangarap ay kailanman hindi maiwawaksi. Ano nga ba ang nagtulak sa akin para muling buhayin ang pangarap na ito? Hawak ang isang libro [o koleksiyon ng mga libro] na tangi kong pinakaiingatan sa buhay ko ngayon, ang Bibliya ay nagsilbing inspirasyon sa akin upang muling mabuhay ang pangarap kong magsulat. Hindi ko pa ito lubos na nababasa at nauunawaan. Ako ay baguhan, ngunit naniniwala ako sa kapangyarihan ng aklat na ito upang makapagpabago sa buhay ng sinumang nilalang na naglalakbay sa mundong ito sa kasalukuyan. Katulad ng aking pangarap na Pagsusulat sa mga kwento ng aking buhay, nais kong makapagbahagi ng aking buhay habang naglalakbay sa mundong ito – isang buhay na nilikha ng ating Ama sa langit [God the Father in heaven] upang sa dapit hapon, ay magbigay sa Kanya ng karangalan at walang hanggang papuri.

Habang humihinga, habang nagigising, habang may buhay, anuman ang kalagayan sa buhay, patuloy na umuusbong ang hangaring maabot ang munting pangarap – ang Pagsusulat. Kasabay ng pag-abot ng munting pangarap, ang muling pagbabalik tanaw sa mga karanasan at ang pagpapatuloy sa paglalakbay sa buhay gamit ang panulat.

Magbubukas ang mga pahina sa bawat pagsulat at magsasara sa pagbabasa sa bawat kwento. Ang buhay ay magpapatuloy, maglalakbay, magsusulat.

Isang makabuluhang paglalakbay sa ating lahat!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: